Kế hoạch Phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho Lễ công bố vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam)-Đức Thiên (Trung Quốc)
Số ký hiệu văn bản 243/KH-UBND
Ngày ban hành 08/09/2023
Ngày hiệu lực 08/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho Lễ công bố vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam)-Đức Thiên (Trung Quốc)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 243.-ke-hoach-thuc-hien-van-hanh-thi-diem.pdf
Cơ quan ban hành