V/v phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ nâng cao chỉ số Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền số năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1798/UBND-VHTT
Ngày ban hành 08/09/2023
Ngày hiệu lực 08/09/2023
Trích yếu nội dung V/v phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ nâng cao chỉ số Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền số năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1798.-cv-phoi-hop-thuc-hien-mot-so-nhiem-vu-nang-cao-chi-so-xay-dung-va-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-chinh-quyen-so-nam-2023.pdf
1798.-1201-sott_phoi-hop-trien-khai-nhiem-vu-nang-cao-chi-so-xay-dung-cqdt-trong-cchc-nam-2023-1-.pdf
1798.-phuluc-01_-ty-le-ky-so-cac-tinh-caobang-nam-2022-1-.xlsx
1798.-phu-luc-02_hien-trang-kiet-noi-lgsp_caobang_ngsp.docx
Cơ quan ban hành