Báo cáo Kết quả chỉ đạo, triển khai các hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện từ năm 2021 đến tháng 7 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 761/BC-BCĐ
Ngày ban hành 08/09/2023
Ngày hiệu lực 08/09/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả chỉ đạo, triển khai các hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện từ năm 2021 đến tháng 7 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 761.-bc-kq-cong-tac-tham-muu-chi-dao-thuc-hien-pt-toan-dan...2021-den-thang-7.2023.pdf
761.-pl1.-vb-ban-hanh-kem-bc-tham-muu..-phong-trao-toan-dan-.docx
761.-pl2-so-lieu-vh-kem-bc-tham-muu...phong-trao-toan-dan-.docx
761.-pl3.-thiet-che-vh-kem-bc-tham-muu-chi-dao-pt-toan-dan...-.docx
Cơ quan ban hành