Báo cáo Thực trạng và nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 758/BC-UBND
Ngày ban hành 08/09/2023
Ngày hiệu lực 08/09/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Thực trạng và nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 758.-bc-dun-day-ne-tranh-trach-nhiem-trong-xu-ly-cong-viec.pdf
Cơ quan ban hành