Báo cáo Kết quả chỉ đạo triển khai hợp nhất Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã, Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06
Số ký hiệu văn bản 757/BC-UBND
Ngày ban hành 07/09/2023
Ngày hiệu lực 07/09/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả chỉ đạo triển khai hợp nhất Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã, Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 757.-bc-ket-qua-trien-khai-hop-nhat-bcd-chuyen-doi-so-cap-xa-to-cong-nghe-so-cong-dong-va-to-cong-tac-trien-khai-thuc-hien-de-an-06.pdf
Cơ quan ban hành