V/v đăng ký xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2024
Số ký hiệu văn bản 1789/UBND-VP
Ngày ban hành 07/09/2023
Ngày hiệu lực 07/09/2023
Trích yếu nội dung V/v đăng ký xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1789.-cv-de-xuat-doan-ra-doan-vao-nam-2024.pdf
kem-1789.-mau-04.docx
kem-1789.-mau-05.docx
Cơ quan ban hành