V/v triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1787/UBND-NNPTNT
Ngày ban hành 07/09/2023
Ngày hiệu lực 07/09/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1787.-ve-viec-trien-khai-tiem-phong-vac-xin-cho-dan-vat-nuoi-dot-2-nam-2023.pdf
1787.-bieu-ket-qua-tiem-phong-cho-dan-vat-nuoi-dot-1-nam-2023.doc
1787.-ke-hoach-phong-chong-dich-benh-gsgc-va-thuy-san-huyen-trung-khanh-nam-2023-2-.pdf
1787.-qd-giao-chi-tieu-kh-tiem-phong-gs-gc-hoa-chat-khu-trung-tieu-doc-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành