Kế hoạch Triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 241/KH-UBND
Ngày ban hành 06/09/2023
Ngày hiệu lực 06/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 241.-ke-hoach-thuc-hien-du-an-nang-cao-cong-tac-cai-nghien-ma-tuy.pdf
Cơ quan ban hành