Báo cáo Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh mới năm 2023
Số ký hiệu văn bản 747/BC-UBND
Ngày ban hành 04/09/2023
Ngày hiệu lực 31/08/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh mới năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 747.-bao-cao-phat-sinh-ho-ngheo-ho-can-ngheo-t8-nam-2023.pdf
747.-kem-theo-bao-cao-ho-ngheo-phat-sinh-thang-8-.2023.xls
Cơ quan ban hành