Kế hoạch Triển khai hoạt động Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn huyện Trùng Khánh giai đoạn 2023-2030
Số ký hiệu văn bản 240/KH-UBND
Ngày ban hành 31/08/2023
Ngày hiệu lực 31/08/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai hoạt động Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn huyện Trùng Khánh giai đoạn 2023-2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 240.-ke-hoach-trien-khai-hoat-dong-chuong-trinh-cham-soc-va-nang-cao-suc-khoe-nguoi-lao-dong.pdf
Cơ quan ban hành