Kế hoạch Hoạt động công tác dân số trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 239/KH-BCĐ
Ngày ban hành 31/08/2023
Ngày hiệu lực 31/08/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Hoạt động công tác dân số trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 239.-ke-hoach-hoat-dong-cong-tac-dan-so-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành