Vê việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 02/9/2023
Số ký hiệu văn bản 1740/UBND-VP
Ngày ban hành 30/08/2023
Ngày hiệu lực 30/08/2023
Trích yếu nội dung Vê việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 02/9/2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1740.-to-chuc-truc-le-2.9.pdf
Cơ quan ban hành