Kế hoạch Triển khai, thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ trên địa bàn huyện Trùng Khánh giai đoạn 2023-2030
Số ký hiệu văn bản 237/KH-UBND
Ngày ban hành 30/08/2023
Ngày hiệu lực 30/08/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai, thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ trên địa bàn huyện Trùng Khánh giai đoạn 2023-2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 237.-ke-hoach-thuc-hien-tgbc-theo-nd-29.pdf
Cơ quan ban hành