Báo cáo hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 28-8-2023
Số ký hiệu văn bản 740/BC-UBND
Ngày ban hành 29/08/2023
Ngày hiệu lực 29/08/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 28-8-2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 740.bao-cao-hoat-dong-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh-ngay-28-8-2023.pdf
Cơ quan ban hành