V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1722/UBND-TCKH
Ngày ban hành 28/08/2023
Ngày hiệu lực 28/08/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1722.-cv-trien-khai-thuc-hien-cac-nhiem-vu-trong-tam-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành