V/v đăng ký bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2023 (bổ sung đợt 3)
Số ký hiệu văn bản 1685/UBND-TNMT
Ngày ban hành 24/08/2023
Ngày hiệu lực 24/08/2023
Trích yếu nội dung V/v đăng ký bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2023 (bổ sung đợt 3)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1685.-cv-dang-ky-bs-danh-muc-ctda-thu-hoi-dat-chuyen-muc-dich-sdd-nam-2023-dot-3-.pdf
Cơ quan ban hành