Quyết định Về việc kiện toàn Tổ kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận xử lý, phản ánh kiến nghị
Số ký hiệu văn bản 2423/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/08/2023
Ngày hiệu lực 22/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc kiện toàn Tổ kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận xử lý, phản ánh kiến nghị
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2423.-qd-kien-toan-to-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-tiep-nhan-xu-ly-pakn-cap-huyen-trung-khanh.pdf
Cơ quan ban hành