Báo cáo Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 20/8/2023
Số ký hiệu văn bản 723/BC-UBND
Ngày ban hành 22/08/2023
Ngày hiệu lực 22/08/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 20/8/2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 723.-bao-cao-hoat-dong-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh-ngay-20-8-2023.pdf
Cơ quan ban hành