V/v tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể
Số ký hiệu văn bản 1680/UBND-VHTT
Ngày ban hành 22/08/2023
Ngày hiệu lực 22/08/2023
Trích yếu nội dung V/v tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1680.-cv-tang-cuong-qly-bao-ve-va-phat-huy-gtri-di-san-vh-phi-vat-the.pdf
cong-uoc-2003.docx
luat-di-san.docx
Cơ quan ban hành