V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các bện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Số ký hiệu văn bản 1671/UBND-NNPTNT
Ngày ban hành 22/08/2023
Ngày hiệu lực 22/08/2023
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các bện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1671.-ve-viec-tang-cuong-thuc-hien-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-benh-dich-ta-lon-chau-phi.pdf
kem-cv-1671.-972.-qd-cua-ttg-ve-phong-chong-benh-dtl-chau-phi-giai-doan-2021-2025.pdf
Cơ quan ban hành