Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 2420/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/08/2023
Ngày hiệu lực 21/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2420.-quyet-dinh-kien-toan-bcd-xdxht-huyen-trung-khanh-gd-2021_2030.pdf
Cơ quan ban hành