Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Hùng Hải (lần đầu)
Số ký hiệu văn bản 2287/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/08/2023
Ngày hiệu lực 07/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Hùng Hải (lần đầu)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2287.-qd-.pdf
Cơ quan ban hành