V/v chấn chỉnh việc sử dụng mạng xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 1647/UBND-CAH
Ngày ban hành 17/08/2023
Ngày hiệu lực 17/08/2023
Trích yếu nội dung V/v chấn chỉnh việc sử dụng mạng xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1647-cv-.pdf
Cơ quan ban hành