Về việc gửi văn bản hướng dẫn tạm thời về triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử
Số ký hiệu văn bản 1015/UBND-NNPTNT
Ngày ban hành 07/06/2023
Ngày hiệu lực 07/06/2023
Trích yếu nội dung Về việc gửi văn bản hướng dẫn tạm thời về triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Hoàng Văn Hào
Tài liệu đính kèm 1015-ve-viec-gui-van-ban-huong-dan-tam-thoi-ve-trien-khai-xay-dung-mo-hinh-thi-diem-xa-nong-thon-moi-thong-minh-xa-thuong-mai-dien-tu.pdf
Cơ quan ban hành