Về việc Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết BCH Đảng bộ huyện về phát triển du lịch - dịch vụ 6 tháng đầu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1013/UBND-VHTT
Ngày ban hành 06/06/2023
Ngày hiệu lực 06/06/2023
Trích yếu nội dung Về việc Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết BCH Đảng bộ huyện về phát triển du lịch - dịch vụ 6 tháng đầu năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1013-ve-viec-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-nghi-quyet-bch-dang-bo-huyen-ve-phat-trien-du-lich-dich-vu-6-thang-dau-nam-2023.pdf
ke-hoach-du-lich-nawm-2023.pdf
Cơ quan ban hành