Về việc Tuyên truyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1009/UBND-VHTT
Ngày ban hành 06/06/2023
Ngày hiệu lực 06/06/2023
Trích yếu nội dung Về việc Tuyên truyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1009-ve-viec-tuyen-truyen-to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-ngay-moi-truong-the-gioi-05.6-ngay-dai-duong-the-gioi-08.6-va-thang-hanh-dong-vi-moi-truong-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành