Về việc Cung cấp thông tin về những vướng mắc, bất cập của quy định pháp lý và thực thi ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Số ký hiệu văn bản 1005/UBND-TCKH
Ngày ban hành 06/06/2023
Ngày hiệu lực 06/06/2023
Trích yếu nội dung Về việc Cung cấp thông tin về những vướng mắc, bất cập của quy định pháp lý và thực thi ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 1005-ve-viec-cung-cap-thong-tin-ve-nhung-vuong-mac-bat-cap-cua-quy-dinh-phap-ly-va-thuc-thi-anh-huong-toi-hoat-dong-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep.pdf
Cơ quan ban hành