Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023(Từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023)
Số ký hiệu văn bản 162/KH-UBND
Ngày ban hành 03/06/2023
Ngày hiệu lực 03/06/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023(Từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 162-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-thang-hanh-dong-phong-chong-ma-tuy-nam-2023-tu-ngay-01.6.2023-den-ngay-30.6.2023.pdf
Cơ quan ban hành