Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên huyện Trùng Khánh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 160/KH-UBND
Ngày ban hành 02/06/2023
Ngày hiệu lực 02/06/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên huyện Trùng Khánh năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 160-ke-hoach-to-chuc-chuong-trinh-doi-thoai-giua-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-huyen-voi-thanh-nien-huyen-trung-khanh-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành