Kế hoạch Tổ chức đánh giá sơ kết công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 159/KH-UBND
Ngày ban hành 02/06/2023
Ngày hiệu lực 02/06/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức đánh giá sơ kết công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 159-ke-hoach-to-chuc-danh-gia-so-ket-cong-tac-xay-dung-va-nhan-rong-dien-hinh-tien-tien-giai-doan-2021-2025.pdf
Cơ quan ban hành