Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 06/8 và Tháng hành động vì môi trường năm 2023
Số ký hiệu văn bản 979/UBND-TNMT
Ngày ban hành 02/06/2023
Ngày hiệu lực 02/06/2023
Trích yếu nội dung Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 06/8 và Tháng hành động vì môi trường năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Hoàng Văn Hào
Tài liệu đính kèm 979-ve-viec-to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-ngay-moi-truong-the-gioi-05.6-ngay-dai-duong-the-gioi-06.8-va-thang-hanh-dong-vi-moi-truong-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành