Về việc tham gia dự thi Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ 4 - năm 2023 và gửi hướng dẫn Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam
Số ký hiệu văn bản 949/UBND-NNPTNT
Ngày ban hành 30/05/2023
Ngày hiệu lực 30/05/2023
Trích yếu nội dung Về việc tham gia dự thi Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ 4 - năm 2023 và gửi hướng dẫn Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 949-ve-viec-tham-gia-du-thi-bong-lua-vang-viet-nam-lan-thu-4-nam-2023-va-gui-huong-dan-ho-so-de-nghi-xet-tang-giai-thuong-bong-lua-vang-viet-nam.pdf
cv-cua-so-nn.pdf
qd-bong-lua-vang.pdf
qd-bo-nn.pdf
thong-tu-06.docx
Cơ quan ban hành