Về việc tổ chức đào tạo tiếng Hàn Quốc và tiếng Nhật để đi làm việc có thời hạn nước ngoài
Số ký hiệu văn bản 875/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 22/05/2023
Ngày hiệu lực 22/05/2023
Trích yếu nội dung Về việc tổ chức đào tạo tiếng Hàn Quốc và tiếng Nhật để đi làm việc có thời hạn nước ngoài
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 875-ve-viec-to-chuc-dao-tao-tieng-han-quoc-va-tieng-nhat-de-di-lam-viec-co-thoi-han-nuoc-ngoai.pdf
danh-sach-nld-dang-ky-kem-theo.xlsx
thong-bao-dao-tao-tieng-han.docx
thong-bao-dao-tao-tieng-nhat-ban.docx
Cơ quan ban hành