Về việc tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền sử dụng trang phục truyền thống
Số ký hiệu văn bản 873/UBND-VHTT
Ngày ban hành 22/05/2023
Ngày hiệu lực 22/05/2023
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền sử dụng trang phục truyền thống
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 873-ve-viec-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-tuyen-truyen-su-dung-trang-phuc-truyen-thong.pdf
Cơ quan ban hành