Về việc triển khai Điều lệ Giải Đua xe đạp các Câu lạc bộ Cao Bằng mở rộng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 854/UBND-VHTT
Ngày ban hành 19/05/2023
Ngày hiệu lực 19/05/2023
Trích yếu nội dung Về việc triển khai Điều lệ Giải Đua xe đạp các Câu lạc bộ Cao Bằng mở rộng năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 854-ve-viec-trien-khai-dieu-le-giai-dua-xe-dap-cac-cau-lac-bo-cao-bang-mo-rong-nam-2023.pdf
dieu-le-dua-xe-dap-cac-clb-cb-mo-rong-nam-2023-s.signed.pdf
Cơ quan ban hành