Về việc tăng cường truyền thông về tác hại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
Số ký hiệu văn bản 848/UBND-VP
Ngày ban hành 19/05/2023
Ngày hiệu lực 19/05/2023
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường truyền thông về tác hại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 848-ve-viec-tang-cuong-truyen-thong-ve-tac-hai-thuoc-la-dien-tu-thuoc-la-nung-nong-shisha-kiem-tra-va-xu-ly-nghiem-cac-truong-hop-kinh-doanh-thuoc-la-dien-tu-thuoc-la-nung-nong.pdf
Cơ quan ban hành