Quyết định giao kế hoạch ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1122/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/05/2023
Ngày hiệu lực 18/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định giao kế hoạch ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 1122-quyet-dinh-giao-ke-hoach-ngan-sach-trung-uong-nam-2023-thuc-hien-cac-chuong-trinh-mtqg-giam-ngheo-ben-vung-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành