Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 143/KH-UBND
Ngày ban hành 18/05/2023
Ngày hiệu lực 18/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 143-ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-tre-em-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành