Về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thu thập CSDL về CBCCVC
Số ký hiệu văn bản 832/UBND-NV
Ngày ban hành 18/05/2023
Ngày hiệu lực 18/05/2023
Trích yếu nội dung Về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thu thập CSDL về CBCCVC
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 832-ve-viec-don-doc-day-nhanh-tien-do-thu-thap-csdl-ve-cbccvc.pdf
Cơ quan ban hành