Về việc đăng ký bổ sung (đợt 2) Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 821/UBND-TNMT
Ngày ban hành 16/05/2023
Ngày hiệu lực 16/05/2023
Trích yếu nội dung Về việc đăng ký bổ sung (đợt 2) Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Hoàng Văn Hào
Tài liệu đính kèm 821-ve-viec-dang-ky-bo-sung-dot-2-danh-muc-cac-cong-trinh-du-an-can-thu-hoi-dat-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-dat-rung-phong-ho-dat-rung-dac-dung-nam-2023.pdf
pl_dang-ky-bo-sung-dot-2-danh-muc-cong-trinh-du-an-2023.xls
Cơ quan ban hành