Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 14/5/2023
Số ký hiệu văn bản 368/BC-UBND
Ngày ban hành 15/05/2023
Ngày hiệu lực 15/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 14/5/2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 368-bao-cao-hoat-dong-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh-ngay-14.5.2023-740226.pdf
Cơ quan ban hành