Quyết định khen thưởng bổ sung thành tích trong thực hiện đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội tại thị trấn Trùng khánh
Số ký hiệu văn bản 1106/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/05/2023
Ngày hiệu lực 15/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định khen thưởng bổ sung thành tích trong thực hiện đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội tại thị trấn Trùng khánh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 1106-quyet-dinh-khen-thuong-bo-sung-thanh-tich-trong-thuc-hien-de-an-chuyen-hoa-dia-ban-trong-diem-phuc-tap-ve-trat-tu-xa-hoi-tai-thi-tran-trung-khanh.pdf
Cơ quan ban hành