Kế hoạch Tổ chức các hoạt động truyền thông Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân và truyền thông cao điểm phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT năm 2023
Số ký hiệu văn bản 140/KH-UBND
Ngày ban hành 12/05/2023
Ngày hiệu lực 12/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức các hoạt động truyền thông Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân và truyền thông cao điểm phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 140-ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-truyen-thong-thang-van-dong-trien-khai-bhxh-toan-dan-va-truyen-thong-cao-diem-phat-trien-nguoi-tham-gia-bhxh-tu-nguyen-bhyt-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành