Về việc Tuyên truyền 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1980 -19/5/2023
Số ký hiệu văn bản 791/UBND-VHTT
Ngày ban hành 12/05/2023
Ngày hiệu lực 12/05/2023
Trích yếu nội dung Về việc Tuyên truyền 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1980 -19/5/2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 791-ve-viec-tuyen-truyen-133-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-19.5.1980-19.5.2023.pdf
Cơ quan ban hành