Về việc triển khai Kế hoạch số 627/KH-STTTT ngày 08/5/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông
Số ký hiệu văn bản 790/UBND-VHTT
Ngày ban hành 12/05/2023
Ngày hiệu lực 12/05/2023
Trích yếu nội dung Về việc triển khai Kế hoạch số 627/KH-STTTT ngày 08/5/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 790-ve-viec-trien-khai-ke-hoach-so-627.kh-stttt-ngay-08.5.2023-cua-so-thong-tin-va-truyen-thong.pdf
kh-627-stttt.pdf
Cơ quan ban hành