Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 348/BC-UBND
Ngày ban hành 09/05/2023
Ngày hiệu lực 09/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 348-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-thang-4-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành