Về việc thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.
Số ký hiệu văn bản 748/UBND-NV
Ngày ban hành 09/05/2023
Ngày hiệu lực 09/05/2023
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 748-ve-viec-thuc-hien-cong-dien-so-280.cd-ttg-ngay-19.4.2023-cua-thu-tuong-chinh-phu-chan-chinh-tang-cuong-trach-nhiem-trong-xu-ly-cong-viec-cua-cac-bo-co-quan-dia-phuong..pdf
Cơ quan ban hành