Về việc triển khai Kế hoạch số 967/KH-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 746/UBND-VHTT
Ngày ban hành 08/05/2023
Ngày hiệu lực 08/05/2023
Trích yếu nội dung Về việc triển khai Kế hoạch số 967/KH-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 746-ve-viec-trien-khai-ke-hoach-so-967-kh-ubnd-ngay-24.4.2023-cua-ubnd-tinh.pdf
411_qd-ttg_31032022_6-signed.pdf
bang-tong-hop-y-kien_gopy.docx
ban-tong-hop-y-kien-tvub-doi-voi-dt-kh.docx
kh-967.pdf
to-trinh_bh_kh_kts_xhs.pdf
Cơ quan ban hành