Về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động hoạt động trong lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023
Số ký hiệu văn bản 736/UBND-NV
Ngày ban hành 05/05/2023
Ngày hiệu lực 05/05/2023
Trích yếu nội dung Về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động hoạt động trong lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 736-ve-viec-huong-dan-danh-gia-xep-loai-chat-luong-vien-chuc-nguoi-lao-dong-hoat-dong-trong-linh-vuc-su-nghiep-giao-duc-va-dao-tao-nam-hoc-2022-2023.pdf
5.-mau-so-03-vien-chuc-.docx
6.-mau-so-04.docx
bieu-tong-hop-kem-theo-cv-danh-gia-vc-2023-.xls
Cơ quan ban hành