Về việc triển khai thu thập dữ liệu, kết nối, đồng bộ dữ liệu CSDLQG về CBCCVCg
Số ký hiệu văn bản 722/UBND-NV
Ngày ban hành 01/05/2023
Ngày hiệu lực 01/05/2023
Trích yếu nội dung Về việc triển khai thu thập dữ liệu, kết nối, đồng bộ dữ liệu CSDLQG về CBCCVCg
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 722-ve-viec-trien-khai-thu-thap-du-lieu-ket-noi-dong-bo-du-lieu-csdlqg-ve-cbccvc.pdf
Cơ quan ban hành